«

Mar 30

ออกกำลังกายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ibcbet

บางคนจะพูดการออกกำลังกายเป็นเรื่องน่าเบื่อ และไม่มีเวลา แต่หารู้ไม่ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับชีวิตคนเรา และยังเป็นการต่อต้านโรคต่างๆได้มาก ทำไมคนเราจึงควรออกกำลังกายเป็นป้องกันเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โรคที่ทำให้คนเราเสียชีวิตในปัจจุบันมากที่สุด คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็งและหลอดเลือด

ส่วนโรคที่พบได้มากในผู้สูงอายุคือโรคอัมพาต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด โรคอ้วน โรคสมองเสื่อม และการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน โรคเหล่านี้ นับว่าเป็นโรคที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้ที่สูงอายุ แต่เราก็สามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้ โดยการแลสุขภาพของตัวเองเลือกรับประทานอาหารที่พอเหมาะพอควรสำหรับร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เลือกอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ ibcbet และที่สำคัญควรออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเท่านี้เองโณคเหล่านั้นก็จะอยู่ห่างไกลจากชีวิตเรา การออกกำลังกายทำให้สุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องใช้เวลามากมายเพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือ เครื่องมืออะไรมากมายมีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอ การออกกำลังกายจะทำให้รูปร่างดูดีกล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายยังทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต ยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

การออกกำลังกายควรเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเราด้วย และควรอุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับวิธีออกกำลังกาย เช่น การวิ่งก็ควรเลือกรองเท้า สำหรับการเล่นกีฬา เพื่อลดการเกิดอุบัตติเหตุหรือการได้รับอันตราย เสื้อผ้าที่ใส่ต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกายและสภาวะแวดล้อม